Individuálna doprava

V prípade, že sa rozhodnete pre individuálnu, automobilovú dopravu, cestovná kacncelária Optima Tour vám poskytne zľavu 90,- € z ceny zájazdu za osobu a zároveň vám zabezpečíme prepravu cez prieliv Skagerrak (cestujúci i automobil) v cene zájazdu.

Spoločne s informačným listom, kde sú uvedené pokyny na zájazd, obdrží klient aj rezervačné kódy spolu s rozvrhom trajektových liniek. Je potrebné, aby si príchod ku trajektovým linkám spoločnosti Color Line klienti plánovali minimálne 60 min. pred odchodom trajektu. Ďalšie náklady vyplývajúce z úhrad diaľničných poplatkov na trase - mýtneho v mestách a cestách v Nórsku, trajektových lístkov za automobil a cestujúcich na krátkych trajektových linkách na ostrovy Finnøy i Bjergøy si hradia klienti sami. Pri individuálnej doprave klienti zodpovedajú za včasný príchod k avizovaným trajektovým linkám a sami nesú zodpovednosť za včasný príchod do kempu, ako aj za návrat domov.