Autobusová doprava

Preprava je zabezpečená luxusným autobusom (klimatizácia, bar, video), ktorú pre cestovnú kanceláriu Optima Tour zabezpečuje náš zmluvný dodávateľ ARRIVA Trnava, a.s. Dĺžka cesty z Bratislavy na miesto pobytu v kempe Furrehytter je cca 1,5 dňa. V autobuse máte možnosť kúpiť si nápoje a kávu, rovnako ako aj cez pravidelné prestávkySAD Trnava počas cesty na odpočívadlách. Za autobusom je pripevnený príves, slúžiaci na prepravu mrazených rýb z Nórska na Slovensko. Povolená maximálna hmotnosť mrazených rýb prepravovaných jedným účastníkom je 20 kg.

Trasa

Trasa autobusovej prepravy je: Bratislava - Praha - Drážďany - Berlín - Hamburg - Flensburg - Hirtshals (Dánsko) - Kristiansand (Nórsko) - Stavanger - Helgøy. Dĺžka celej prepravnej trasy po súši je 1 750 km, po mori cca 400 km.

Autobus bude odchádzať v určený deň o 10:00 hod. z parkoviska pri hypermarkete TESCO v Bratislave-Petržalke (Panónska cesta 25 - zadné parkovisko v blízkosti HM TERNO). Predpokladaný príchod autobusu do Hirtshalsu je o 10:30 hod. na druhý deň zájazdu. Trajekt spoločnosti Color Line - SuperSpeed 1 odchádza o 12:15 hod. a príchod na nórsku stranu (Kristiansand) je cca o 15:30 hod. Z prístavu Kristiansand sa ďalej ide juhozápadným pobrežím Nórska, po komunikácii E-39, do mesta Stavanger, ktoré je vzdialené od Kristiansandu 250 km. Ďalej sa ide podmorskými tunelmi na ostrov Finnøy, odkiaľ sa z prístavu Judaberg preplavíme hydrobusovou prepravou na ostrov Bjergøy, do prístavu Helgoøy. Po vylodení sa pokračuje cca 11 km na miesto pobytu, do kempu Furrehytter. Predpokladaný príchod je cca o 21:30 hod.

Pri spiatočnej ceste je odchod z kempu ráno o 08:15 hod., miestnymi trajektovými linkami z ostrovov do prístavu Judaberg a ďalej po komunikácii E-39 cez Stavanger do Kristiansandu (cca 250 km.), s príchodom o cca 15,00 hod. Odchod trajektu SuperSpeed 1 spoločnosti Color Line je o 16:30 hod. Príchod do dánskeho prístavu Hirtshals je o 19:45 hod. Nasleduje nočná a denná jazda na trase Flensburg - Hamburg - Berlín - Drážďany - Praha - Bratislava - Petržalka. Predpokladaný príchod do Bratislavy je cca o 17:00 hod.

Individuálna doprava

V prípade, že sa rozhodnete pre individuálnu, automobilovú dopravu, cestovná kacncelária Optima Tour vám poskytne zľavu 90,- € z ceny zájazdu za osobu a zároveň vám zabezpečíme prepravu cez prieliv Skagerrak (cestujúci i automobil) v cene zájazdu.

Spoločne s informačným listom, kde sú uvedené pokyny na zájazd, obdrží klient aj rezervačné kódy spolu s rozvrhom trajektových liniek. Je potrebné, aby si príchod ku trajektovým linkám spoločnosti Color Line klienti plánovali minimálne 60 min. pred odchodom trajektu. Ďalšie náklady vyplývajúce z úhrad diaľničných poplatkov na trase - mýtneho v mestách a cestách v Nórsku, trajektových lístkov za automobil a cestujúcich na krátkych trajektových linkách na ostrovy Finnøy i Bjergøy si hradia klienti sami. Pri individuálnej doprave klienti zodpovedajú za včasný príchod k avizovaným trajektovým linkám a sami nesú zodpovednosť za včasný príchod do kempu, ako aj za návrat domov.

Letecká doprava

Letecká doprava je vykonávaná z letísk Bratislava, Viedeň, Budapešt, Praha a Košice pravidelnými leteckými linkami s jedným alebo dvomi prestupmi do Stavangeru na letisko Sola.

Klienti, ktorí sa rozhodnú pre tento typ prepravy si dopravu obstarávajú sami, a to tak, že sa na svoje náklady letecky prepravia do Stavangeru (letisko Sola) a následne do kempu Furrehytter v deň, na ktorom sa dohodnú s cestovnou kanceláriou Optima Tour. Rovnako aj v deň odchodu z kempu si klienti, ktorí si zvolia tento druh dopravy, realizujú prepravu individuálne. Spiatočné letenky je možné objednať si on-line cez rôzne spoločnosti, napr. Letenky, Pelikan, StudentAgency alebo Letuška.

Vhodnými tranzitnými letiskami pre lety do Stavangeru - Sola sú letiská v Amsterdame, Frankfurte nad Mohanom, Kodani a v Oslo. Z uvedených tranzitných letísk lietajú do Stavangeru holandská KLM, nemecká Lufthansa, nórsky Norwegian a SAS Braathens. Spoločnosti KLM a Lufthansa lietajú denne taktiež z letísk Bratislava/Viedeň, Košice/Viedeň, Budapešt a Bratislava/Praha (cez ČSA).

Prílety do Stavangeru - Sola treba plánovať do 12.00 hod. Následne sa mestskou hromadnou dopravou prepravíte z letiska Sola do centra mesta (osobné prístavisko Fisketerminal). Autobusy jazdia v nedeľu v intervale každých 20 minút a dĺžka cesty je 30 minút. Cena jednosmernej prepravy je 70 NOK/os. a cena obojsmernej prepravy je 110 NOK/os.

Trajektová osobná preprava z osobného prístaviska v Stavangeri do Nesheimu na ostrov Bjergoy sa realizuje lodnou spoločnosťou L. RØDNE & SØNNER AS, alebo spoločnosťou Tide. Cena lodného lístka na celej jednosmernej trase je 105 NOK/os. Čas prepravy závisí od vhodného spojenia a je cca 1 hod. 20 minút.

Vzhľadom na váhové obmedzenia leteckej prepravy batožín je možné dohovoriť si vždy individuálne prepravu batožiny, ako aj prepravu zmrazených rýb domov prostredníctvom našej cestovnej kancelárie. Upozorňujeme, že vzhľadom na kapacitné možnosti autobusu s prívesom, celková maximálna hmotnosť batožiny vrátane mrazených úlovkov na osobu je 50 kg.

Letecká preprava pasažierov je pohodlná a rýchla. Jednosmerná cesta trvá 4,5 hod až 7,0 hod., v závislosti od dĺžky pobytu na tranzitnom letisku. Bežné ceny leteckej prepravy sa pohybujú pri letenke v obojsmernej preprave od 365,- € a vyššie, neberúc do úvahy rôzne mimoriadne zľavy. Samozrejme, skorá rezervácia letenky môže jej cenu ovplyvniť smerom nadol.

Ak si zvolíte leteckú dopravu a nevyužijete služby cestovnej kancelárie Optima Tour na prepravu batožiny a mrazených úlovkov, poskytneme vám zľavu 180,- € /os. z ceny zájazdu. Pri leteckej preprave, s použitím prepravy vašej batožiny a mrazených úlovkov prostredníctvom našej cestovnej kancelárie, je zľava 80,- € /os. z ceny zájazdu.

Lodná doprava

COLOR LINESuperSpeed 1

je trajektová spoločnosť, ktorá vykonáva prepravy pasažierov, osobných automobilov, autobusov a kamiónov, najmä cez prieliv Skagerrak, na trase Hirtshals - Kristiansand a späť. Veľkokapacitné trajektové rýchlolode SuperSpeed poskytujú kompletný prepravný komfort (stravovanie, oddych, zábava, nákupy a pod.). Viac sa dozviete na ich webovej stránke.

TIDE

je nielen lodnou spoločnosťou, ktorá prepravuje pasažierov i dopravné prostriedky, ale má aj vlastnú sieť autobusov. V meste Bergen funguje ako mestská autobusová spoločnosť. Bližšie pozrite na web stranky Tide.

L. RØDNE & SØNNER AS

je spoločnosť, ktorá realizuje iba osobnú prepravu v Boknafjorde. Služby tejto spoločnosti môžete využiť na prepravu z kempu Furrehytter do Judabergu i Stavangeru ale aj na iné priľahlé ostrovy, napr. na pekný výlet do Saudafjordu a pod. Viac si môžete pozrieť na webovej stránke Rodne.

Vzdialenosti

Kilometrové vzdialenostiCesta

Bratislava - Praha (330 km)
Bratislava - Berlín (700 km)
Bratislava - Hamburg (1 000 km)
Bratislava - Hirtshals (1 500 km)
Kristiansand - Stavanger (250 km)
Ladstein - Judaberg (6 km)
Nesheim - kemp Furrehytter (4 km)

Časy plavieb trajektových liniek:

Hirtshals - Kristiansand (3 hod. 15 min.)
Kristiansand - Hirtshals (3 hod. 15 min.)
Hanasand - Ladstein (25 min.)
Ladstein - Hanasand (25 min.)
Judaberg - Nesheim (1 hod. 10 min.)
Nesheim - Judaberg (1 hod. 10 min.)