TA3 - Popoludňajší žurnál - NOS

Informácie o výstave Nórsko očami Slovákov a záznam z vernisáže. Rozhovor s autormi fotografií Dušanom Prokopom, Ondrejom Škodlerom, kurátorkou výstavy Zuzanou Školudovou a Prvým sekretárom Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva Torgalom Ståhlom.