Rádio Devín - vernisáž Nórsko očami Slovákov

Slovenský rozhlas 3 prináša záznam z vernisáže Nórsko očami Slovákov a pozvánku na výstavu. Rozhovor s kurátorkou výstavy Zuzanou Školudovou, autormi fotografií Ondrejom Škodlerom, Ronaldom Záhumenským a Dušanom Prokopom.