Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na výstave

Zábery z návštevy veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR, Trine Skymoen, na výstave Nórsko očami Slovákov.