Egervár

 

Srna v hladáčiku

Lokalita

  • Maďarská republika
  • pri meste Egervár, vzdialeného 30 kilometrov od Zalaegerszegu
  • revír je bohatý na jeleniu, srnčiu a diviačiu zver

 

Informácie

Ročný plán odstrelu je 17 kusov jeleňov, 40 kusov holej, 30 kusov srnčej a 200 kusov diviačej zveri (nejedná sa o oboru).
Srnce sa lovia od 15. apríla, jelene od 1. septembra (ruja je 2.-3. septembrový týždeň) a diviaci celoročne.

 

Poľovačky

Raz ročne organizujeme poplatkovú dvojdňovú spoločnú poľovačku na diviaky. Poplatok je 400,- € na dva dni. Trofejný poplatok je zahrnutý v cene. Výrad býva 20 až 30 kusov na jeden poľovný deň (miesto sa losuje).

Cenník vám poskytneme na vyžiadanie.

Vysoká

V cenníku nie je zahrnuté:
  • ubytovanie 10 - 15 € / noc
  • doprovod 0,8 € / km
  • maďarský poľovný lístok 50 € / mesiac (na požiadanie vám ho vybavíme)
  • strava

 

 

Odkúpenie zveriny:

  • jeleň 3 € / kg
  • srnčia 4 € / kg
  • diviak 2 € / kg

 

Kontakt

Tibor Forró
+421 905 392 558