Muflón

Muflón (celoročne)             
40,00 cm - 49,99 cm        500 EUR
50,00 cm - 59,99 cm        700 EUR
60,00 cm - 70,00 cm        900 EUR               
od 70,00 cm                    900 EUR +  70 EUR/cm
od 80,00 cm                  1600 EUR +  80 EUR/cm
od 90,00 cm                  2400 EUR + 100 EUR/cm
 
Postrelenie 400 EUR
 
Koža z muflóna    55 EUR
 
Organizačný poplatok 50 eur
 

Dĺžka tuľajok (rohov) = priemernej dĺžke tuľajok (rohov) meranej od predného okraja tuľajok (rohov) na čele po vonkajšej strane oblúka tuľajok (rohov). 

 
Bodovanie trofeje podľa dĺžky:
 
                   175 CIC               55-58 cm
bronz od      185 CIC               60-73 cm
striebro od   195 CIC               70-79 cm
zlato od       205 CIC               75-84 cm